Josef Hlávka: webová příloha publikace

Přední a zadní strana obálky knihyEdukativní společnost se rozhodla  poskytnout pro toto vydání knihy Pavla P. Riese
JOSEF HLÁVKA – ARCHITEKT, STAVITEL A NEJVĚTŠÍ ČESKÝ MECENÁŠ
část svých webových stránek, coby digitální přílohu této publikace.

0. OJEDNÁNÍ KNIHY A UKÁZKA NĚKOLIKA STRAN  

1. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
1.1.  Josef Hlávka – životopisný dokument s hranými prvky (40 minut)
1.2.  Tradice a historická kontinuita – časosběrný dokument o rekonstrukci a přestavbě Galerie moderního umění Restaurátorské školy AVU v Praze        (28 minut)
1.3.  Fotografie – zde si můžete prohlédnout fotografie, které se nevešly do knihy

*

2. TEXTOVÁ PŘÍLOHA
2.1. Udělené literární ceny Josefa Hlávky (podrobně) 19932020
2.2. Udělené medaile Josefa Hlávky (podrobně) 19962020
2.3. Publikace vydané Národohospo- dářským ústavem Josefa Hlávky (podrobně) 1996–2020

*

3. JINÉ PŘÍLOHY
3.1. AKTUALITY
3.2. Další zajímavosti
3.3. Stránky partnerů