Aktuálně

DALŠÍ ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍ ZÁŠTITY PRO PROJEKT PŘEMYSL OTAKAR II., KRÁL ČESKÝ, ŽELEZNÝ A ZLATÝ

2018-06-19-Záštita ministra kulturyEdukativní společnosti, která se po špatných zkušenostech s několika producenty vrátila k produkci vlastními silami, se podařilo získat 19. června 2018 druhou významnou záštitu pro projekt doku-dramatu o Přemyslovi Otakarovi II. a to záštitu ministra kultury České republiky. Velmi si této záštity ceníme a děkujeme za ní.

* *

ZMĚNA PRODUCENTA U REALIZACE DOKUDRAMATU PŘEMYSL OTAKAR II., KRÁL ČESKÝ, ŽELEZNÝ A ZLATÝ                                                       A ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍ ZÁŠTITY PRO PROJEKT

P. O. II. medaileEdukativní společnost byla nucena odstoupit od smlouvy se společností LF Moving Pictures. Důvod byl ten, že uvedená společnost nesplnila to, k čemu se ve smlouvě zavázala a to, že do určitého data zajistí pro realizaci dokudramatu určenou finanční částku. Společnost svým jednáním působila značně nedůvěryhodně, takže nezískala dotaci Národního fondu kinematografie, ani dotaci Asociace krajů. O získání záštity pro projekt ze strany Senátu se bezvýsledně snažila půl roku.
Edukativní společnost se rozhodla zhostit se producentské činnosti sama a dalšího producenta pro tento projekt již nehledat. Že je to rozhodnutí dobré, ukazuje ta skutečnost, že během necelého měsíce se podařilo získat pro projekt dokudramatu záštitu předsedy Senátu Milana Štěcha. Tato prestižní záštita by měla usnadnit ES získat pro financování projektu dokudramatu partnery.
2018-05-14-Záštita předsedy Senátu

Dopis předsedy Senátu PČR Milana Štěcha prezidentu ES najdete ZDE

* *

ODLOŽENÍ REALIZACE DOKU-DRAMATU O JOHANCE, KRÁLOVNĚ ČESKÉ

Johana z Rožmitála na zlaté minciVzhledem k tomu, že je větší zájem partnerů o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý, byli jsme nuceni upřednostnit realizaci tohoto doku-dramatu. Na realizaci Johanky se tedy zaměříme hned, jak bude Přemysl Otakar II. dohotoven. Ostatně, bude-li úspěšný, otevře snadnější získávání partnerů pro realizaci Johanky. Rádi bychom ji začali realizovat v příštím roce a uvedli v roce 2020.

* *

Pusťte si prezentační videospot k chystanému doku-dramatu 

* *

Podepsaná smlouva na realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý

Dne 4. 12. 2017 byla podepsána smlouva na realizaci doku-dramatu s producentskou společností Lucerna film Moving Pictures s.r.o., která se stává výhradním producentem doku-dramatu a též producentem výkonným. Edukativní společnost zůstává partnerem projektu. Chystá se natočení video-upoutávky pro prezentaci projektu a natáčení doku-dramatu by mělo začít nejpozději v květnu 2018. Plánované dokončení zůstává stejné a to v září 2018. O postupu realizace vás i nadále budeme na těchto stránkách informovat.

* *

Zklamání z České Televize a jednání s dalšími společnostmi

V lednu 2017 – po půlročním jednání s Českou televizí o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český , železný a zlatý jsme toto jednání ukončili. Česká televize totiž nebyla schopna na tento projekt nabídnou více jak 2,5 mil. Kč. To bychom se však dostali opět k šedivému dokumentu s mluvícími hlavami historiků v pozadí s knihovnou, doplněnými občas obrazovými artefakty. Takovýto dokument není a nikdy nebyl naším záměrem.

V březnu jsme zahájili jednání se společností Boston Capital Limited, která projevila zájem být producentem projektu, který chtěla zafinancovat v plné výši rozpočtu. Byla podepsána smlouva, mezi Edukativní společností a touto společností, ale v květnu musela být ze strany ES vypovězena pro nesolventnost této společnosti a jejím celkově neseriózním jednání.

Momentálně probíhá další jednání se společností Lucerna film Moving Pictures, která taktéž projevila zájem být producentem i výkonným producentem celého projektu.

* *

27. 8. 2016

Bez názvu 1Digitální vizitka šetří přírodu

Edukativní společnost zaujal projekt Facewalet a to natolik, že se rozhodla zavést elektronické vizitky, pro všechny své členy. Hlavním úkolem společnosti je vzdělání a do něj patří i výchova k ekologickému chování.

Podrobněji k projektu ZDE.

* *

2. 8. 2016

Navázáno jednání o financování projektu Johanka z Rožmitála, královna česká

johanka-a-jiri006Edukativní společnost zahájila jednání s možným hlavním partnerem o velmi zajímavém financování realizace doku-dramatu o Johaně z Rožmitála.

Detaily o možném hlavním partnerovi a způsobu financování projektu sdělíme jakmile jednání přejde v podpis smlouvy.

* *

27. 7. 2016

Česká televize projevila zájem o realizaci doku-tramatu Přemysl Otakar II., král český železný a zlatý

P. O. II. medaileV současné době probíhá jednání o formě doku-dramatu, dramaturgii a způsobu spolupráce na projektu. O vývoji jednání budeme průběžně informovat.

K podpoře realizace projektu se přidalo již třinácté město a to České Budějovice viz ZDE.

* *

29. 11. 2015

Vznikl rozhlasový dokument o Johance z Rožmitála královně české

Johana z Rožmitála na zlaté minciEdukativní společnost iniciovala vznik rozhlasového dokumentu o Johaně z Rožmitála a to k výročí úmrtí této výjimečné české královny. Děkujeme tímto Českému rozhlasu a paní redaktorce Mileně Štráfeldové za realizaci tohoto pořadu.

Poslechnout si jej můžete ZDE.

Zároveň prosíme o vzpomínku na českou královnu Johanku z Rožmitála, která zemřela na svém vdovském sídle v Mělníku 12. listopadu 1475 ve věku cca 45 let. Od jejího úmrtí tedy uběhlo letos 540 let.

* *

15. 6. 2015

Ocenění projektu videocyklu realizovaného Edukativní společností

Cena za Přemysla Otakara II.ZOVideocyklu Pátý český král Přemysl Otakar II. udělila mezinárodní porota cenu na Evropském filmovém festivalu umění ARTS&FILM v Telči. Těší nás to o to více, že 11. ročník tohoto festivalu byl letos velmi silně obsazen. Na festival bylo přijato 170 snímků z 29 zemí.

Videocyklus vznikl za podpory NADACE ČEZ

thumb_IMGL5931_1024a thumb_IMGL5927_1024a thumb_IMGL5933_1024a

5. 3. 2015

022441Edukativní společnost chce požádat papeže Františka o sejmutí klatby a o omluvu za tento nespravedlivý akt vykonaný na české královské rodině Poděbradů a na dalších osobnostech 2. poloviny 15. století.

Každoročně na Zelený čtvrtek vyhlašovali v minulosti papežové klatby. Takto byla vyhlášena klatba nad českou královnou Johanou z Rožmitála, nad jejím manželem českým králem Jiřím z Poděbrad a zároveň i nad jejich dětmi a dalšími takzvanými kacíři. Roztomilé uplatňování kolektivní viny, že? Navíc k žádnému provinění nedošlo! K historii roku 1467 o aktu prokletí píše František Palacký takto: „Tenkráte král Jiří 26. března postaven poprvé v čelo dlouhého a děsného katalogu, i se všemi těmi, kdo by jeho dále přidržeti se a poslouchati chtěli; v pozdějších letech proklínáni vedle něho také manželka i děti, zvláště Viktorin, Mistr Jan Rokycana i doktor Řehoř z Heimburka zejména.“

Více najdete ZDE

25. 1. 2015

Vybrána představitelka české královny Johanky a dokončen scénář

Johanku ve dvojroli v celovečerním doku-dramatu Johanka z Rožmitála, královna česká bude představovat herečka Ivana Lokajová.

Ivana LokajováPoužité foto: web Divadla v Dlouhé

Scenáristka Šárka Horáková Maixnerová dokončila práci na scénáři, který začali ihned zpracovávat do podoby technického scénáře kameraman Krunoslav Kiko Keteleš a režisér Pavel P. Ries.

 1. 12. 2014

Pokračuje příprava realizace doku-dramatu o české královně Johance

  1. Od září probíhají obhlídky lokalit budoucího natáčení doku-dramatu Johanka z Rožmitála, královna česká.

  2. Scenáristka Šárka Horáková-Maixnerová začala pracovat na scénáři doku-dramatu.

  3. Probíhá jednání s herečkou Zuzanou Stivínovou, kterou by autoři doku-dramatu rádi získali jako představitelku královny Johanky.

*

12. 8. 2014

Projekt doku-dramatu o české královně Johance

johanka-a-jiri006Při práci na přípravě projektu jsme jeho stránky rozšířili o novou podstránku, kde prezentujeme města, která byla s životem královny spojena. Městům, která se rozhodnou projekt podpořit, zde poskytneme prostor k jejich úplné prezentaci.

Jsme první, kdo dal výčet těchto měst dohromady. Mnohá z nich stopy královny Johanky ve svém městě vůbec neznají a seznamují se s nimi tak zcela poprvé.

* *

17. 6. 2014

Významné ocenění dokumentu O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany

Předání ceny v Telči 2014Edukativní společnost byla nositelem projektu zvelebení hrobu Bedřicha Smetany, kdy finanční částku na projekt poskytla NADACE ČEZ. ES je tedy potěšena udělením ocenění dokumentu, který o zvelebení hrobu pojednává a jehož režisér je zároveň prezidentem ES.

Blíže k ocenění ZDE.

* *

3. 4. 2014

Natočili jsme rozhovor o Přemyslovi Otakarovi II.
s prezidentem republiky Milošem Zemanem

01-1N7E6685a (2)

Prezident České republiky Miloš Zeman

Ve videospotu č. 5 projektu Pátý český král Přemysl Otakar II. – předobraz velkého portrétu nám chyběly odpovědi pana prezidenta, které jsme mu chtěli položit. Na naší žádost o rozhovor, za tímto účelem, reagovala prezidentská kancelář překvapivě rychle a my jsme tak mohli rozhovor s panem prezidentem natočit. Jak na naše otázky pan prezident odpověděl, najdete právě ve videospotu č. 5.
Po rozhovoru daroval Pavel P. Ries prezidentu republiky dvě své režijní práce a to dokument O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany a doku-drama Bedřich Smetana život žitý zaživa. Obě práce vznikly za podpory nadace ČEZ a ve spolupráci se spolkem Veřejnost vlasti, stejně tak, jako vzdělávací videospoty o Přemyslovi Otakarovi II.
Níže se pak můžete podívat na malou fotoreportáž Jarmily Karolíny Riesové z natáčení s panem prezidentem na Pražském hradě. Za kursorem se objeví popis fotografií, které zvětšíte poklepem.

02-1N7E6622a03-1N7E6611a04-1N7E6633a05-1N7E6663a06-1N7E6670a07-1N7E6673a08-1N7E6677a09-1N7E6707a10-1N7E6693a11-1N7E6695a12-1N7E6647a13-1N7E6649a

* *

5. 2. 2014

Pátý český král Přemysl Otakar II.

Obraz webuZa podpory NADACE ČEZ a ve spolupráci se spolkem Veřejnost vlasti jsme pracovali, cca od června 2013, na webovém projektu osvěty
a propagace života a odkazu českého krále Přemysla Otakara II.

Projekt je téměř dokončen, kdy chybí doplnění rozhovorů s kardinálem Dominikem Dukou, prezidentem Milošem Zemanen, historikem Josefem Žemličkou a spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. 

Více o projektu najdete ZDE