Aktuálně

30. 3 2021

Zpráva o přerušení producentské činnosti 

Vzhledem k dlouhotrvajícímu výjimečnému stavu kvůli epidemii Covid 19, došlo od října 2020 k přerušení producentské činnosti při přípravě realizace doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý Toto přerušení činnosti stále trvá. O znovuzahájení producentské činnosti vás budeme informovat.

* *

PF 2021

* *

6. 8. 2020

STÁLÁ EXPOZICE VĚNOVANÁ ČESKÉMU KRÁLI PŘEMYSLU OTAKAROVI II.

Prezident ES Pavel P. Ries navštívil stálou expozici věnovanou zakladateli Českých Budějovic Přemyslu Otakarovi II. Expozice je umístěna v části prostoru gotické hradební věže „Železná panna“ (Zátkovo nábřeží 15). Prostor expozice je v majetku Magistrátu Českých Budějovic, který jej bezúplatně poskytl pořadateli expozice spolku Města Otakarova. Edukativní společnost s tímto spolkem od jeho vzniku spolupracuje a zdarma mu poskytla některé své grafické materiály propagující zakladatelskou činnost (především měst) Přemysla Otakara II., včetně Českých Budějovic.  Tyto materiály jsou v expozici použity – viz fotografie níže a jsou používány i na putovních výstavách věnovaných Přemyslu Otakarovi II., pořádaných spolkem Města Otakarova. Expozicí prezidenta ES osobně provedl předseda spolku JUDr. Svatomír Mlčoch.

IMG_20200806_131000 IMG_20200806_131123 IMG_20200806_131203 IMG_20200806_131249 IMG_20200806_131447

 * *

PF 2020 za ES

* *

16. 11. 2019

ZEMŘEL SVĚTOZNÁMÝ REŽISÉR VOJTĚCH JASNÝ

Vojtěch JasnýS velkou lítostí jsme se dnes dozvěděli, že ve věku 93 let zemřel režisér Vojtěch Jasný. Přejeme upřímnou soustrast pozůstalým a Vojtěchu Jasnému věnujeme také naší vzpomínku, neboť jsme měli to štěstí, potkávat se s tímto skvělým umělcem a člověkem několik let na Evropském filmovém festivalu filmů o umění Arts&film v Telči, kde byla každoročně udílena jako nejvyšší cena tohoto festivalu Cena Vojtěcha Jasného. Tuto cenu získal v roce 2013 i prezident Edukativní společnosti režisér Pavel Přemysl Ries za svůj celovečerní dokument Bedřich Smetana život žitý zaživa.

Reflex o Vojtěchu Jasném ZDE.

* *

MĚLA BY BÝT LETNÁ V PRAZE PROHLÁŠENÁ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU?

Letná 1989 a 2019PhDr. Vladimíra Koubová – iniciátorka této myšlenky – je přesvědčena, že ano. Jaké má důvody ke svému podnětu si můžete přečíst ZDE. Důvodů uvádí řadu, ale jeden by byl podle paní doktorky zajímavý – při velkých shromáždění lidu na Letenské pláni by nebylo nasloucháno ulici, nýbrž Pláni, kde vítr vaně jak chce.

* *

PROJEKT PŘEMYSL OTAKAR II., KRÁL ČESKÝ, ŽELEZNÝ A ZLATÝ ZÍSKAL DALŠÍ ZÁŠTITU

Záštita předsedy PS PČRZáštita je to v pořadí již čtvrtá a byla podepsána předsedou Poslanecké sněmovny PČR dne 12. června 2019. Všechny záštity zvyšují prestiž projektu, což usnadňuje jednání s potencionálními partnery o financování realizace projektu.

Dopis předsedy Poslanecké sněmovny PČR prezidentu ES
najdete ZDE

* *

19. 5. 2019

OBRAZOVÁ A TEXTOVÁ ZPRÁVA ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ STÁLÉ MUZEJNÍ EXPOZICE BITVY NA MORAVSKÉM POLI V JENENSPEIGENU

Foto z expozice bitvy na Moravském poli v JedenspeigenuExpozice byla slavnostně otevřena 18. května a zástupci Edukativní společnosti byli k tomuto otevření pozváni a stali se tak jedinými oficiálními zástupci České republiky.

Kompletní textovou a obrazovou zprávu z otevření expozice najdete ZDE i s odkazem na speciální mobilní aplikaci, kdy se můžete velkou částí expozice virtuálně projít.

* *

27. 2. 2019

V JEDENSPEIGENU SE BUDE 18. 5. 2019 OTEVÍRAT NOVÁ A STÁLÁ MUZEJNÍ EXPOZICE BITVY NA MORAVSKÉM POLI

Jedenspeigen_-_Schloss_(1)Edukativní společnost byla požádána rakouským realizačním studiem expozice Cantant Heritage & Innovation, zda by pro audiovizuální část expozice neposkytla záběry ze svého prezentačního video-spotu chystaného doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý.

Edukativní společnost souhlasila a mezi ní a Cantant Heritage & Innovation byla 25. 2, 2019 podepsána licenční dohoda. Na základě této spolupráce získá Edukativní společnost pozvánku pro své zástupce k účasti na otevření stálé expozice bitvy na Moravském poli v Jedenspeigenu a byla dohodnuta i další spolupráce. Zástupci ES tak budou jedinými oficiálními účastníky z České republiky, kteří se otevření expozice zúčastní a to nejen osobně, ale i částí svého díla na jehož konci jsou svými výsostnými znaky propagována i města, Která Přemysl Otakar II. založil. Videospot prezentující budoucí realizaci doku-dramatu o Přemyslovi Otakarovi II. bude při vernisáži výstavy uveden celý.

Na realizaci projektu stálé expozice přispěla dotací Evropská unie a s Rakouskem na expozici spolupracuje Slovenská republika.

* *

PŘEMYSL OTAKAR II. BY MĚL RADOST – ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY SE K NĚMU HLÁSÍ

  • Záštita MO_Přemysl OtakarJednak tím, že již 17 let udílí Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého jako ocenění výjimečných výsledků, kterých dosáhli vojáci z povolání při plnění významných úkolů
  • a potom tím, že ministr obrany udělil záštitu našemu projektu dokudramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý. Této záštity si velmi vážíme, neboť za jeden z dávných kořenů Armády České republiky považujeme železnou rytířskou jízdu Přemysla Otakara II.

DALŠÍ ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍ ZÁŠTITY PRO PROJEKT PŘEMYSL OTAKAR II., KRÁL ČESKÝ, ŽELEZNÝ A ZLATÝ

2018-06-19-Záštita ministra kulturyEdukativní společnosti, která se po špatných zkušenostech s několika producenty vrátila k produkci vlastními silami, se podařilo získat 19. června 2018 druhou významnou záštitu pro projekt doku-dramatu o Přemyslovi Otakarovi II. a to záštitu ministra kultury České republiky. Velmi si této záštity ceníme a děkujeme za ní.

* *

3. 6. 2018

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ KRÁLOVSKÝCH PŘEMYSLOVSKÝCH MĚST

Setkání PMToto setkání se konalo v arcibiskupském paláci v Praze ve dnech 1. – 2. června 2018 pod záštitou českého primase Dominika Duky a za jeho osobní účasti. Setkání se též na pozvání zúčastnil prezident ES s manželkou.
ES zde dostala příležitost, tak jako v Klatovech, představit videospot prezentující chystaný projekt doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý. Přítomné prezident ES Pavel P. Ries seznámil i s projektem samotným. Projekt vzbudil velký zájem.

Podrobnou zprávu o setkání naleznete ZDE.

* *

30. 5. 2018

ZMĚNA PRODUCENTA U REALIZACE DOKUDRAMATU PŘEMYSL OTAKAR II., KRÁL ČESKÝ, ŽELEZNÝ A ZLATÝ                                                       A ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍ ZÁŠTITY PRO PROJEKT

P. O. II. medaileEdukativní společnost byla nucena odstoupit od smlouvy se společností LF Moving Pictures. Důvod byl ten, že uvedená společnost nesplnila to, k čemu se ve smlouvě zavázala a to, že do určitého data zajistí pro realizaci dokudramatu určenou finanční částku. Společnost svým jednáním působila značně nedůvěryhodně, takže nezískala dotaci Národního fondu kinematografie, ani dotaci Asociace krajů. O získání záštity pro projekt ze strany Senátu se bezvýsledně snažila půl roku.
Edukativní společnost se rozhodla zhostit se producentské činnosti sama ve spolupráci s firmou Esfonds Praha Ing. Zdeňky Chromíkové a dalšího producenta pro tento projekt již nehledat. Že je to rozhodnutí dobré, ukazuje ta skutečnost, že během necelého měsíce se podařilo získat pro projekt dokudramatu záštitu předsedy Senátu. Tato prestižní záštita by měla usnadnit producentům ES a Esfonds Praha získat pro financování projektu dokudramatu partnery.
2018-05-14-Záštita předsedy Senátu

Dopis předsedy Senátu PČR prezidentu ES najdete ZDE

* *

ODLOŽENÍ REALIZACE DOKU-DRAMATU O JOHANCE, KRÁLOVNĚ ČESKÉ

Johana z Rožmitála na zlaté minciVzhledem k tomu, že je větší zájem partnerů o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý, byli jsme nuceni upřednostnit realizaci tohoto doku-dramatu. Na realizaci Johanky se tedy zaměříme hned, jak bude Přemysl Otakar II. dohotoven. Ostatně, bude-li úspěšný, otevře snadnější získávání partnerů pro realizaci Johanky. Rádi bychom ji začali realizovat v roce 2021 a uvedli v roce 2022.

* *

Pusťte si prezentační videospot k chystanému doku-dramatu 

* *

2. 2. 2018

VÝSTAVA PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ, ZAKLADATEL

02-výstava Král-rytíř-zakladatel2. února 2018 se konala v Klatovech putovní výstava s názvem (viz titulek) a s ní spojené sympozium. Na výstavu i sympozium byla pozvána i Edukativní společnost, kterou v Klatovech zastupoval její prezident Pavel P. Ries. Ten na sympozium poprvé představil videospot prezentující chystaný projekt doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý a krátce přítomné seznámil s projektem samotným. Jak videospot, tak projekt samotný vzbudily velkou pozornost.

Podrobná zpráva ZDE.

* *

Podepsaná smlouva na realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý

Dne 4. 12. 2017 byla podepsána smlouva na realizaci doku-dramatu s producentskou společností Lucerna film Moving Pictures s.r.o., která se stává výhradním producentem doku-dramatu a též producentem výkonným. Edukativní společnost zůstává partnerem projektu. Chystá se natočení video-upoutávky pro prezentaci projektu a natáčení doku-dramatu by mělo začít nejpozději v květnu 2018. Plánované dokončení zůstává stejné a to v září 2018. O postupu realizace vás i nadále budeme na těchto stránkách informovat.

* *

Zklamání z České Televize a jednání s dalšími společnostmi

V lednu 2017 – po půlročním jednání s Českou televizí o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český , železný a zlatý jsme toto jednání ukončili. Česká televize totiž nebyla schopna na tento projekt nabídnou více jak 2,5 mil. Kč. To bychom se však dostali opět k šedivému dokumentu s mluvícími hlavami historiků v pozadí s knihovnou, doplněnými občas obrazovými artefakty. Takovýto dokument není a nikdy nebyl naším záměrem.

V březnu jsme zahájili jednání se společností Boston Capital Limited, která projevila zájem být producentem projektu, který chtěla zafinancovat v plné výši rozpočtu. Byla podepsána smlouva, mezi Edukativní společností a touto společností, ale v květnu musela být ze strany ES vypovězena pro nesolventnost této společnosti a jejím celkově neseriózním jednání.

Momentálně probíhá další jednání se společností Lucerna film Moving Pictures, která taktéž projevila zájem být producentem i výkonným producentem celého projektu.

* *

27. 8. 2016

Bez názvu 1Digitální vizitka šetří přírodu

Edukativní společnost zaujal projekt Facewalet a to natolik, že se rozhodla zavést elektronické vizitky, pro všechny své členy. Hlavním úkolem společnosti je vzdělání a do něj patří i výchova k ekologickému chování.

Podrobněji k projektu ZDE.

* *

2. 8. 2016

Navázáno jednání o financování projektu Johanka z Rožmitála, královna česká

johanka-a-jiri006Edukativní společnost zahájila jednání s možným hlavním partnerem o velmi zajímavém financování realizace doku-dramatu o Johaně z Rožmitála.

Detaily o možném hlavním partnerovi a způsobu financování projektu sdělíme jakmile jednání přejde v podpis smlouvy.

* *

27. 7. 2016

Česká televize projevila zájem o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český železný a zlatý

P. O. II. medaileV současné době probíhá jednání o formě doku-dramatu, dramaturgii a způsobu spolupráce na projektu. O vývoji jednání budeme průběžně informovat.

K podpoře realizace projektu se přidalo již třinácté město a to České Budějovice viz ZDE.

* *

29. 11. 2015

Vznikl rozhlasový dokument o Johance z Rožmitála královně české

Johana z Rožmitála na zlaté minciEdukativní společnost iniciovala vznik rozhlasového dokumentu o Johaně z Rožmitála a to k výročí úmrtí této výjimečné české královny. Děkujeme tímto Českému rozhlasu a paní redaktorce Mileně Štráfeldové za realizaci tohoto pořadu.

Poslechnout si jej můžete ZDE.

Zároveň prosíme o vzpomínku na českou královnu Johanku z Rožmitála, která zemřela na svém vdovském sídle v Mělníku 12. listopadu 1475 ve věku cca 45 let. Od jejího úmrtí tedy uběhlo letos 540 let.

* *

15. 6. 2015

Ocenění projektu videocyklu realizovaného Edukativní společností

Cena za Přemysla Otakara II.ZOVideocyklu Pátý český král Přemysl Otakar II. udělila mezinárodní porota cenu na Evropském filmovém festivalu umění ARTS&FILM v Telči. Těší nás to o to více, že 11. ročník tohoto festivalu byl letos velmi silně obsazen. Na festival bylo přijato 170 snímků z 29 zemí.

Videocyklus vznikl za podpory NADACE ČEZ

thumb_IMGL5931_1024a thumb_IMGL5927_1024a thumb_IMGL5933_1024a

5. 3. 2015

022441Edukativní společnost chce požádat papeže Františka o sejmutí klatby a o omluvu za tento nespravedlivý akt vykonaný na české královské rodině Poděbradů a na dalších osobnostech 2. poloviny 15. století.

Každoročně na Zelený čtvrtek vyhlašovali v minulosti papežové klatby. Takto byla vyhlášena klatba nad českou královnou Johanou z Rožmitála, nad jejím manželem českým králem Jiřím z Poděbrad a zároveň i nad jejich dětmi a dalšími takzvanými kacíři. Roztomilé uplatňování kolektivní viny, že? Navíc k žádnému provinění nedošlo! K historii roku 1467 o aktu prokletí píše František Palacký takto: „Tenkráte král Jiří 26. března postaven poprvé v čelo dlouhého a děsného katalogu, i se všemi těmi, kdo by jeho dále přidržeti se a poslouchati chtěli; v pozdějších letech proklínáni vedle něho také manželka i děti, zvláště Viktorin, Mistr Jan Rokycana i doktor Řehoř z Heimburka zejména.“

Více najdete ZDE

25. 1. 2015

Dokončen scénář k doku-dramatu Johanka z Rožmitála, královna česká

Scenáristka Šárka Horáková Maixnerová dokončila práci na scénáři, který začnou zpracovávat do podoby technického scénáře kameraman Krunoslav Kiko Keteleš a režisér Pavel P. Ries.

 1. 12. 2014

Pokračuje příprava realizace doku-dramatu o české královně Johance

  1. Od září probíhají obhlídky lokalit budoucího natáčení doku-dramatu Johanka z Rožmitála, královna česká.

  2. Scenáristka Šárka Horáková-Maixnerová začala pracovat na scénáři doku-dramatu.

  3. Probíhá jednání s herečkou Zuzanou Stivínovou, kterou by autoři doku-dramatu rádi získali jako představitelku královny Johanky.

*

12. 8. 2014

Projekt doku-dramatu o české královně Johance

johanka-a-jiri006Při práci na přípravě projektu jsme jeho stránky rozšířili o novou podstránku, kde prezentujeme města, která byla s životem královny spojena. Městům, která se rozhodnou projekt podpořit, zde poskytneme prostor k jejich úplné prezentaci.

Jsme první, kdo dal výčet těchto měst dohromady. Mnohá z nich stopy královny Johanky ve svém městě vůbec neznají a seznamují se s nimi tak zcela poprvé.

* *

17. 6. 2014

Významné ocenění dokumentu O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany

Předání ceny v Telči 2014Edukativní společnost byla nositelem projektu zvelebení hrobu Bedřicha Smetany, kdy finanční částku na projekt poskytla NADACE ČEZ. ES je tedy potěšena udělením ocenění dokumentu, který o zvelebení hrobu pojednává a jehož režisér je zároveň prezidentem ES.

Blíže k ocenění ZDE.

* *

3. 4. 2014

Natočili jsme rozhovor o Přemyslovi Otakarovi II.
s prezidentem republiky Milošem Zemanem

01-1N7E6685a (2)

Prezident České republiky Miloš Zeman

Ve videospotu č. 5 projektu Pátý český král Přemysl Otakar II. – předobraz velkého portrétu nám chyběly odpovědi pana prezidenta, které jsme mu chtěli položit. Na naší žádost o rozhovor, za tímto účelem, reagovala prezidentská kancelář překvapivě rychle a my jsme tak mohli rozhovor s panem prezidentem natočit. Jak na naše otázky pan prezident odpověděl, najdete právě ve videospotu č. 5.
Po rozhovoru daroval Pavel P. Ries prezidentu republiky dvě své režijní práce a to dokument O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany a doku-drama Bedřich Smetana život žitý zaživa. Obě práce vznikly za podpory nadace ČEZ a ve spolupráci se spolkem Veřejnost vlasti, stejně tak, jako vzdělávací videospoty o Přemyslovi Otakarovi II.
Níže se pak můžete podívat na malou fotoreportáž Jarmily Karolíny Riesové z natáčení s panem prezidentem na Pražském hradě. Za kursorem se objeví popis fotografií, které zvětšíte poklepem.

02-1N7E6622a03-1N7E6611a04-1N7E6633a05-1N7E6663a06-1N7E6670a07-1N7E6673a08-1N7E6677a09-1N7E6707a10-1N7E6693a11-1N7E6695a12-1N7E6647a13-1N7E6649a

* *

5. 2. 2014

Pátý český král Přemysl Otakar II.

Obraz webuZa podpory NADACE ČEZ a ve spolupráci se spolkem Veřejnost vlasti jsme pracovali, cca od června 2013, na webovém projektu osvěty
a propagace života a odkazu českého krále Přemysla Otakara II.

Projekt je téměř dokončen, kdy chybí doplnění rozhovorů s kardinálem Dominikem Dukou, prezidentem Milošem Zemanen, historikem Josefem Žemličkou a spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. 

Více o projektu najdete ZDE