Aktuálně

ODLOŽENÍ REALIZACE DOKU-DRAMATU O JOHANCE, KRÁLOVNĚ ČESKÉ

Johana z Rožmitála na zlaté minciVzhledem k tomu, že je větší zájem partnerů o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý, byli jsme nuceni upřednostnit realizaci tohoto doku-dramatu. Na realizaci Johanky se tedy zaměříme hned, jak bude Přemysl Otakar II. dohotoven. Ostatně, bude-li úspěšný, otevře snadnější získávání partnerů pro realizaci Johanky. Rádi bychom ji začali realizovat v příštím roce a uvedli v roce 2020.

* *

Pusťte si prezentační videospot k chystanému doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý

Úvodní obrazovka videospotu

* *

Podepsaná smlouva na realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý

Dne 4. 12. 2017 byla podepsána smlouva na realizaci doku-dramatu s producentskou společností Lucerna film Moving Pictures s.r.o., která se stává výhradním producentem doku-dramatu a též producentem výkonným. Edukativní společnost zůstává partnerem projektu. Chystá se natočení video-upoutávky pro prezentaci projektu a natáčení doku-dramatu by mělo začít nejpozději v květnu 2018. Plánované dokončení zůstává stejné a to v září 2018. O postupu realizace vás i nadále budeme na těchto stránkách informovat.

* *

Zklamání z České Televize a jednání s dalšími společnostmi

V lednu 2017 – po půlročním jednání s Českou televizí o realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II., král český , železný a zlatý jsme toto jednání ukončili. Česká televize totiž nebyla schopna na tento projekt nabídnou více jak 2,5 mil. Kč. To bychom se však dostali opět k šedivému dokumentu s mluvícími hlavami historiků v pozadí s knihovnou, doplněnými občas obrazovými artefakty. Takovýto dokument není a nikdy nebyl naším záměrem.

V březnu jsme zahájili jednání se společností Boston Capital Limited, která projevila zájem být producentem projektu, který chtěla zafinancovat v plné výši rozpočtu. Byla podepsána smlouva, mezi Edukativní společností a touto společností, ale v květnu musela být ze strany ES vypovězena pro nesolventnost této společnosti a jejím celkově neseriózním jednání.

Momentálně probíhá další jednání se společností Lucerna film Moving Pictures, která taktéž projevila zájem být producentem i výkonným producentem celého projektu.

* *

27. 8. 2016

Bez názvu 1Digitální vizitka šetří přírodu

Edukativní společnost zaujal projekt Facewalet a to natolik, že se rozhodla zavést elektronické vizitky, pro všechny své členy. Hlavním úkolem společnosti je vzdělání a do něj patří i výchova k ekologickému chování.

Podrobněji k projektu ZDE.

* *

2. 8. 2016

Navázáno jednání o financování projektu Johanka z Rožmitála, královna česká

johanka-a-jiri006Edukativní společnost zahájila jednání s možným hlavním partnerem o velmi zajímavém financování realizace doku-dramatu o Johaně z Rožmitála.

Detaily o možném hlavním partnerovi a způsobu financování projektu sdělíme jakmile jednání přejde v podpis smlouvy.

* *

27. 7. 2016

Česká televize projevila zájem o realizaci doku-tramatu Přemysl Otakar II., král český železný a zlatý

P. O. II. medaileV současné době probíhá jednání o formě doku-dramatu, dramaturgii a způsobu spolupráce na projektu. O vývoji jednání budeme průběžně informovat.

K podpoře realizace projektu se přidalo již třinácté město a to České Budějovice viz ZDE.

* *

29. 11. 2015

Vznikl rozhlasový dokument o Johance z Rožmitála královně české

Johana z Rožmitála na zlaté minciEdukativní společnost iniciovala vznik rozhlasového dokumentu o Johaně z Rožmitála a to k výročí úmrtí této výjimečné české královny. Děkujeme tímto Českému rozhlasu a paní redaktorce Mileně Štráfeldové za realizaci tohoto pořadu.

Poslechnout si jej můžete ZDE.

Zároveň prosíme o vzpomínku na českou královnu Johanku z Rožmitála, která zemřela na svém vdovském sídle v Mělníku 12. listopadu 1475 ve věku cca 45 let. Od jejího úmrtí tedy uběhlo letos 540 let.

* *

15. 6. 2015

Ocenění projektu videocyklu realizovaného Edukativní společností

Cena za Přemysla Otakara II.ZOVideocyklu Pátý český král Přemysl Otakar II. udělila mezinárodní porota cenu na Evropském filmovém festivalu umění ARTS&FILM v Telči. Těší nás to o to více, že 11. ročník tohoto festivalu byl letos velmi silně obsazen. Na festival bylo přijato 170 snímků z 29 zemí.

Videocyklus vznikl za podpory NADACE ČEZ

thumb_IMGL5931_1024a thumb_IMGL5927_1024a thumb_IMGL5933_1024a

5. 3. 2015

022441Edukativní společnost chce požádat papeže Františka o sejmutí klatby a o omluvu za tento nespravedlivý akt vykonaný na české královské rodině Poděbradů a na dalších osobnostech 2. poloviny 15. století.

Každoročně na Zelený čtvrtek vyhlašovali v minulosti papežové klatby. Takto byla vyhlášena klatba nad českou královnou Johanou z Rožmitála, nad jejím manželem českým králem Jiřím z Poděbrad a zároveň i nad jejich dětmi a dalšími takzvanými kacíři. Roztomilé uplatňování kolektivní viny, že? Navíc k žádnému provinění nedošlo! K historii roku 1467 o aktu prokletí píše František Palacký takto: „Tenkráte král Jiří 26. března postaven poprvé v čelo dlouhého a děsného katalogu, i se všemi těmi, kdo by jeho dále přidržeti se a poslouchati chtěli; v pozdějších letech proklínáni vedle něho také manželka i děti, zvláště Viktorin, Mistr Jan Rokycana i doktor Řehoř z Heimburka zejména.“

Více najdete ZDE

25. 1. 2015

Vybrána představitelka české královny Johanky a dokončen scénář

Johanku ve dvojroli v celovečerním doku-dramatu Johanka z Rožmitála, královna česká bude představovat herečka Ivana Lokajová.

Ivana LokajováPoužité foto: web Divadla v Dlouhé

Scenáristka Šárka Horáková Maixnerová dokončila práci na scénáři, který začali ihned zpracovávat do podoby technického scénáře kameraman Krunoslav Kiko Keteleš a režisér Pavel P. Ries.

 1. 12. 2014

Pokračuje příprava realizace doku-dramatu o české královně Johance

  1. Od září probíhají obhlídky lokalit budoucího natáčení doku-dramatu Johanka z Rožmitála, královna česká.

  2. Scenáristka Šárka Horáková-Maixnerová začala pracovat na scénáři doku-dramatu.

  3. Probíhá jednání s herečkou Zuzanou Stivínovou, kterou by autoři doku-dramatu rádi získali jako představitelku královny Johanky.

*

12. 8. 2014

Projekt doku-dramatu o české královně Johance

johanka-a-jiri006Při práci na přípravě projektu jsme jeho stránky rozšířili o novou podstránku, kde prezentujeme města, která byla s životem královny spojena. Městům, která se rozhodnou projekt podpořit, zde poskytneme prostor k jejich úplné prezentaci.

Jsme první, kdo dal výčet těchto měst dohromady. Mnohá z nich stopy královny Johanky ve svém městě vůbec neznají a seznamují se s nimi tak zcela poprvé.

* *

17. 6. 2014

Významné ocenění dokumentu O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany

Předání ceny v Telči 2014Edukativní společnost byla nositelem projektu zvelebení hrobu Bedřicha Smetany, kdy finanční částku na projekt poskytla NADACE ČEZ. ES je tedy potěšena udělením ocenění dokumentu, který o zvelebení hrobu pojednává a jehož režisér je zároveň prezidentem ES.

Blíže k ocenění ZDE.

* *

3. 4. 2014

Natočili jsme rozhovor o Přemyslovi Otakarovi II.
s prezidentem republiky Milošem Zemanem

01-1N7E6685a (2)

Prezident České republiky Miloš Zeman

Ve videospotu č. 5 projektu Pátý český král Přemysl Otakar II. – předobraz velkého portrétu nám chyběly odpovědi pana prezidenta, které jsme mu chtěli položit. Na naší žádost o rozhovor, za tímto účelem, reagovala prezidentská kancelář překvapivě rychle a my jsme tak mohli rozhovor s panem prezidentem natočit. Jak na naše otázky pan prezident odpověděl, najdete právě ve videospotu č. 5.
Po rozhovoru daroval Pavel P. Ries prezidentu republiky dvě své režijní práce a to dokument O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany a doku-drama Bedřich Smetana život žitý zaživa. Obě práce vznikly za podpory nadace ČEZ a ve spolupráci se spolkem Veřejnost vlasti, stejně tak, jako vzdělávací videospoty o Přemyslovi Otakarovi II.
Níže se pak můžete podívat na malou fotoreportáž Jarmily Karolíny Riesové z natáčení s panem prezidentem na Pražském hradě. Za kursorem se objeví popis fotografií, které zvětšíte poklepem.

02-1N7E6622a03-1N7E6611a04-1N7E6633a05-1N7E6663a06-1N7E6670a07-1N7E6673a08-1N7E6677a09-1N7E6707a10-1N7E6693a11-1N7E6695a12-1N7E6647a13-1N7E6649a

* *

5. 2. 2014

Pátý český král Přemysl Otakar II.

Obraz webuZa podpory NADACE ČEZ a ve spolupráci se spolkem Veřejnost vlasti jsme pracovali, cca od června 2013, na webovém projektu osvěty
a propagace života a odkazu českého krále Přemysla Otakara II.

Projekt je téměř dokončen, kdy chybí doplnění rozhovorů s kardinálem Dominikem Dukou, prezidentem Milošem Zemanen, historikem Josefem Žemličkou a spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. 

Více o projektu najdete ZDE