Možné partnerství v projektu

karlovarsky-krajI když u tohoto projektu počítáme především se sponzorskou, donátorskou či mecenášskou podporou větších firem Karlovarského kraje a měst, na realizaci dokumentu mohou přispět finančním příspěvkem či dotací i jednotlivci, menší firmy či instituce a přímo se tak podílet na jeho vzniku a také něco za podporu získat.

Pokud přispějete částkou
300 Kč

získáte kopii dokumentu (po jeho dohotovení) na DVD, certifikát o daru podepsaný prezidentem ES a zaslaný na Váš e-mail a virtuální mramorovou desku na věčné časy v Síni partnerů a dárců

1 000 Kč
získáte navíc kopii na BLU-RAY disku

5 000 Kč
k výše uvedenému získáte navíc aktivní prolink u Vaší desky v Síni partnerů a dárců

20 000 Kč až do 29 000 Kč
ke všemu výše uvedenému získáte pozvánku na slavnostní premiéru dokumentu

30 000 Kč až do 90 000 Kč
je především vyhrazeno menším firmám a institucím, zde je příspěvek řešen samostatnou smlouvou o podpoře a spolupráci. 

100 000 Kč a více
jedná se o různé formy partnerství, které jsou řešeny individuálně a smluvně     obchodními pravidly viz ZDE

****************************************************************Na Vaše případné finanční příspěvky Vám na požádání zašleme daňové potvrzení.

****************************************************************

Číslo našeho účtu u Fio banky je: 2900242012

kód banky: 2010; VS: 002

Při převodu finanční částky uveďte ve sdělení Vaše jméno a  příjmení (pokud si nepřejete zůstat v anonymitě), e-mail (nebude zveřejněn a nám umožní s Vámi komunikovat) a variabilní symbol projektu: 003.

Vaše jméno uvedeme v Síni partnerů a dárců, jakmile Vaší platbu zaznamenáme na našem účtu. Záleží to na rychlosti převodu mezi bankami.

Za Váš případný příspěvek na realizaci dokumentu předem děkujeme.

**********************************************************