3.2. Další zajímavosti

Rozšíření informace ze str. 54 knihy, podkapitola 6.4., 1. odst.

Chotkovo nábřeží v PrazeStavební řád pro Královské město Prahu a město Karlín, Smíchov, Vinohrady, Vyšehrad a pro místní obec Velké Hole­šovice a Bubeneč, kde se autorka nezabývá tvůrci tohoto řádu, ale jeho obsahem. Je otázkou zda ví, že Josef Hlávka z titulu stavebního rady Království českého byl dlouholetým členem komise pro vypracování uvedeného Stavebního řádu.

* *